ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุวัดดอนตะโหนด สำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดสิงห์บุรี แห่งที่ 15 ติดต่อสอบถาม โทร.085-449-2456

ประวัติวัดดอนตะโหนด

ประวัติวัดดอนตะโหนด

วัดดอนตะโหนด ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ต.โพทะเล อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๙ ไร่ ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๘๒๒ สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๑ เดิมเป็นวัดร้างโดยมีเจดีย์เก่าแก่อยู่เป็นหลักฐาน ( ปัจจุบันเจดีย์ดังกล่าวมิได้ปรากฏให้เห็น ) โดยมีพระสมุห์เขียวและพระสมุห์แบ๋น มาอยู่จำพรรษา

และดำเนินการสร้างวัดขึ้นมาโดยมีผู้ร่วมก่อตั้งวัดในครั้งแรกคือ ตาปั้น – ยายผาด ศรีทรงผู้ใหญ่ฟู – นางแต้ม ดิษฐี นางหร่าย – นางเยื้อน ยิ้มย่อง เดิมพื้นทีวัดดอนตะโหนด ส่วนใหญ่เป็นที่นา เป็นที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝน น้ำจะท่วมวัด

ทางเจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจึงดำเนินการถมดินเป็นจำนวนกว่า ๑

พันคันรถสิบล้อ สมัยนั้นมีภิกษุจำพรรษา จำนวน ๘ รูป สามเณร ๑ รูป

โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ยาว ๕ เส้น ๒ วา ติดต่อกับที่ดินของนายแบ๋น – นางเชื้อง

ทิศใต้ ยาว ๔ เส้น ติดต่อกับที่ดินของนายฝัก นางสำเภา

ทิศตะวันออก ยาว ๒ เส้น ติดต่อกับที่ดินของนางเยื้อน

ทิศตะวันตก ยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ติดต่อกับที่ดินของนายบุญมี

Facebook Comments

วัดดอนตะโหนด Frontier Theme